Zabezpieczenia

Zabezpieczenia

Chemoodporne
Wykładziny chemoodporne z płytek ceramicznych, bazaltowych i węglowych układanych w zależności od wielkości obciążeń chemicznych na kitach epoksydowych, furanowych lub fenolowo-formaldehydowych, a wykonywanych głównie w obiektach narażonych na duże obciążenia kwasów, soli i ługów. Podłoża betonowe pod wykładziny chemoodporne zbrojone włóknami polipropylenowymi FIBERMESH lub stalowymi DRAMIX, BAUMIX zwiększającymi odporność na zgniatanie, redukcję pęknięć plastycznych i nasiąkliwość, podwyższającymi udarność oraz wzrost odporności na czynniki pogodowe i mrozoodporność, a jednocześnie skracają czasookres wykonania i obniżają koszty wykonawcze związane z montażem tradycyjnego zbrojenia ze stali.

Wykładziny ceramiczne w basenach kąpielowych – inwestycje i remonty, hydropiaskowanie oraz strumieniowe czyszczenie hydromonitorem ultra wysokiego ciśnienia do 3000 bar.

Ogniochronne
Zabezpieczanie ogniochronne zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcji w rafineriach, zakładach petrochemicznych i chemicznych materiałami CAFCOTE 280, 800 oraz FLAME CONTROL No 173.

Antykorozyjne
Roboty antykorozyjne konstrukcji i elementów stalowych wraz z przygotowaniem powierzchni przez czyszczenie ręczne, mechaniczne, lub strumieniowo-ścierne. Do zabezpieczeń powłokowych stosujemy między innymi wyroby firm: TEKNOS, POLIFARB – OLIVA, INTERNATIONAL, TIKKURILA Catings, STO ISPO.